Gallery

Hồng Cam Đào

Khách sạn JW Marriot

Tiệc cưới tông màu Hồng Cam Đào được tổ chức tại Hồng Cam Đào do chính Hajime wedding planner lên ý tưởng và thực hiện

Album